صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
بانکینو شرکت سبدگردان آسمان
مرکزی خیابان وزراء، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ۸ فکس:۸۸۱۰۹۸۵۹ شرکت سبدگردان آسمان ۴۱۷۹۳۰۰۰