صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
شعبه‌های صندوق

شعبه                                                         آدرس                                                                       مدیر ثبت                                تلفن 

مرکزی           تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸           شرکت سبدگردان آسمان               ۰۲۱۴۱۷۹۳۰۰۰