صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۵۶ (۰.۱۵) ۶۵۹.۵۴ (۴۲.۴۶)
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ (۱.۱۷) (۱.۱) (۹۸.۶۵) (۹۸.۲)
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ ۱.۴۷ ۰
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ (۰.۰۸) ۰ (۲۴.۴۸) ۰
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰.۶۸ ۰.۰۴ ۱,۱۰۳.۲۸ ۱۷.۶۲
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱.۳۴ ۱.۱ ۱۲,۹۳۰.۷ ۵,۲۴۱.۱۱
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰.۳۶ (۰.۱۶) ۲۷۶ (۴۴.۸۳)
۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ (۳.۵۳) (۳.۶۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (۰.۴۶) (۰.۷۴) (۸۱.۵۲) (۹۳.۲۷)
۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ (۱.۹۸) (۲.۰۷) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۵)
۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۵۳) (۰.۴۸) (۸۵.۷۴) (۸۲.۵۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱.۰۳ ۰.۰۶ ۴,۰۵۲.۸۹ ۲۵.۳۷
۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ (۱.۵۴) (۰.۲۸) (۹۹.۶۵) (۶۴.۱۵)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ (۱.۶۶) (۱.۸۷) (۹۹.۷۷) (۹۹.۹)
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۵۸) ۰