صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۲ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۳۹ ۰.۵۷ ۳۰۹.۰۹ ۶۸۳.۴۳
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۴۲) (۰.۱) (۷۸.۸۳) (۳۰.۰۱)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۷۳) (۱.۵۸) (۹۹.۸۳) (۹۹.۷)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۱۴۲.۱۸ ۷۹.۵۹
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۸۱) (۰.۹۶) (۹۴.۸۸) (۹۷.۰۳)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۷۷) (۰.۶۹) (۹۴.۱۲) (۹۱.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۹۳ ۱.۴ ۲,۸۴۶.۸ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۸۲۵.۹۸ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۶۴) (۰.۳۴) (۹۰.۵۴) (۷۱.۵۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۸۹ ۰.۸۹ ۲,۴۸۴.۰۲ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۱.۵۵ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۹۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۰۳ ۱.۶۲ ۱۵۴,۹۷۰.۳۲ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۰۴) ۲۰.۸۳ (۱۲.۶۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۶) (۰.۸۳) (۸۹.۰۷) (۹۵.۲۹)