صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱۹,۴۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۰۸۰,۵۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۵,۷۵۶,۵۷۸,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۲,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۵,۶۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۵,۶۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱,۱۲۲,۸۷۳ ۱,۱۱۵,۶۲۱ ۱,۱۱۵,۶۲۱ ۰ ۱۸۱ ۴,۳۴۸,۲۴۵ ۴۵۰ ۳,۴۲۸,۸۶۸ ۹۱۹,۴۴۹ ۱,۰۲۵,۷۵۶,۵۷۸,۹۷۹
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱,۱۱۶,۸۹۵ ۱,۱۰۹,۴۴۱ ۱,۱۰۹,۴۴۱ ۰ ۰ ۴,۳۴۸,۰۶۴ ۰ ۳,۴۲۸,۴۱۸ ۹۱۹,۷۱۸ ۱,۰۲۰,۳۷۲,۷۳۵,۲۹۲
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۱,۱۳۰,۱۴۸ ۱,۱۲۲,۶۰۵ ۱,۱۲۲,۶۰۵ ۰ ۰ ۴,۳۴۸,۰۶۴ ۰ ۳,۴۲۸,۴۱۸ ۹۱۹,۷۱۸ ۱,۰۳۲,۴۸۰,۲۱۳,۰۴۶
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱,۱۳۰,۲۰۶ ۱,۱۲۲,۶۶۳ ۱,۱۲۲,۶۶۳ ۰ ۰ ۴,۳۴۸,۰۶۴ ۰ ۳,۴۲۸,۴۱۸ ۹۱۹,۷۱۸ ۱,۰۳۲,۵۳۳,۴۸۴,۴۰۲
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱,۱۳۰,۱۶۱ ۱,۱۲۲,۶۱۸ ۱,۱۲۲,۶۱۸ ۰ ۲۵۹ ۴,۳۴۸,۰۶۴ ۱۴۲ ۳,۴۲۸,۴۱۸ ۹۱۹,۷۱۸ ۱,۰۳۲,۴۹۲,۳۴۹,۰۵۸
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱,۱۳۱,۰۲۵ ۱,۱۲۳,۴۸۲ ۱,۱۲۳,۴۸۲ ۰ ۳۳۳ ۴,۳۴۷,۸۰۵ ۱,۷۶۴ ۳,۴۲۸,۲۷۶ ۹۱۹,۶۰۱ ۱,۰۳۳,۱۵۴,۹۹۸,۸۸۷
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱,۱۲۳,۴۴۲ ۱,۱۱۵,۸۵۱ ۱,۱۱۵,۸۵۱ ۰ ۵,۱۶۳ ۴,۳۴۷,۴۷۲ ۸,۵۷۸ ۳,۴۲۶,۵۱۲ ۹۲۱,۰۳۲ ۱,۰۲۷,۷۳۴,۱۷۰,۰۰۳
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱,۱۰۸,۰۹۴ ۱,۱۰۱,۰۶۲ ۱,۱۰۱,۰۶۲ ۰ ۴۹۸ ۴,۳۴۲,۳۰۹ ۱,۲۲۱ ۳,۴۱۷,۹۳۴ ۹۲۴,۴۴۷ ۱,۰۱۷,۸۷۳,۵۳۳,۸۵۹
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱,۱۰۴,۳۶۱ ۱,۰۹۷,۰۷۴ ۱,۰۹۷,۰۷۴ ۰ ۱۷۴ ۴,۳۴۱,۸۱۱ ۳,۵۷۷ ۳,۴۱۶,۷۱۳ ۹۲۵,۱۷۰ ۱,۰۱۴,۹۸۰,۰۲۴,۸۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱,۱۴۴,۶۸۶ ۱,۱۳۷,۱۷۱ ۱,۱۳۷,۱۷۱ ۰ ۰ ۴,۳۴۱,۶۳۷ ۰ ۳,۴۱۳,۱۳۶ ۹۲۸,۵۷۳ ۱,۰۵۵,۹۴۶,۷۱۷,۲۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱,۱۵۰,۰۰۵ ۱,۱۴۲,۴۴۴ ۱,۱۴۲,۴۴۴ ۰ ۰ ۴,۳۴۱,۶۳۷ ۰ ۳,۴۱۳,۱۳۶ ۹۲۸,۵۷۳ ۱,۰۶۰,۸۴۲,۵۴۹,۳۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱,۱۵۰,۰۵۹ ۱,۱۴۲,۴۹۸ ۱,۱۴۲,۴۹۸ ۰ ۱,۷۱۰ ۴,۳۴۱,۶۳۷ ۱,۵۳۸ ۳,۴۱۳,۱۳۶ ۹۲۸,۵۷۳ ۱,۰۶۰,۸۹۲,۸۵۸,۰۳۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱,۱۴۹,۹۱۸ ۱,۱۴۲,۳۵۶ ۱,۱۴۲,۳۵۶ ۰ ۸۶۴ ۴,۳۳۹,۹۲۷ ۴۳۴ ۳,۴۱۱,۵۹۸ ۹۲۸,۴۰۱ ۱,۰۶۰,۵۶۴,۱۱۹,۱۴۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱,۱۷۳,۱۴۴ ۱,۱۶۵,۴۲۹ ۱,۱۶۵,۴۲۹ ۰ ۱,۴۳۸ ۴,۳۳۹,۰۶۳ ۱,۵۱۵ ۳,۴۱۱,۱۶۴ ۹۲۷,۹۷۱ ۱,۰۸۱,۴۸۴,۳۳۶,۶۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱,۱۷۹,۴۲۹ ۱,۱۷۱,۶۶۴ ۱,۱۷۱,۶۶۴ ۰ ۱,۷۴۱ ۴,۳۳۷,۶۲۵ ۱,۰۳۷ ۳,۴۰۹,۶۴۹ ۹۲۸,۰۴۸ ۱,۰۸۷,۳۶۰,۱۷۴,۶۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱,۱۶۷,۱۰۶ ۱,۱۵۹,۷۶۳ ۱,۱۵۹,۷۶۳ ۰ ۱,۷۱۲ ۴,۳۳۵,۸۸۴ ۳۸ ۳,۴۰۸,۶۱۲ ۹۲۷,۳۴۴ ۱,۰۷۵,۴۹۹,۱۳۳,۳۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱,۱۸۵,۱۷۲ ۱,۱۷۷,۸۴۴ ۱,۱۷۷,۸۴۴ ۰ ۰ ۴,۳۳۴,۱۷۲ ۰ ۳,۴۰۸,۵۷۴ ۹۲۵,۶۷۰ ۱,۰۹۰,۲۹۵,۲۳۴,۷۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱,۲۰۵,۱۹۵ ۱,۱۹۷,۶۷۰ ۱,۱۹۷,۶۷۰ ۰ ۰ ۴,۳۳۴,۱۷۲ ۰ ۳,۴۰۸,۵۷۴ ۹۲۵,۶۷۰ ۱,۱۰۸,۶۴۷,۵۵۶,۱۰۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱,۲۰۵,۱۶۰ ۱,۱۹۷,۶۳۵ ۱,۱۹۷,۶۳۵ ۰ ۸۶۱ ۴,۳۳۴,۱۷۲ ۶,۵۳۸ ۳,۴۰۸,۵۷۴ ۹۲۵,۶۷۰ ۱,۱۰۸,۶۱۵,۱۶۵,۹۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱,۲۰۵,۷۰۹ ۱,۱۹۸,۲۳۰ ۱,۱۹۸,۲۳۰ ۰ ۱,۹۶۵ ۴,۳۳۳,۳۱۱ ۸۳۰ ۳,۴۰۲,۰۳۶ ۹۳۱,۳۴۷ ۱,۱۱۵,۹۶۷,۸۵۳,۳۸۱
  مشاهده همه