صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری آسمان یکم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی/ کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: درصورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می-گردد.
4 کارمزد متولی سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها  مجمع در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون ها تصمیم گیری نمود تا هزینه های مذکور، معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات، اجباری باشد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها  براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: ندارد مدیر
کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت : ندارد

ب) بخش متغیر:

ب-۱) ۲.۵%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۲) ۲%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز  با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۳) ۱.۵%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۴) ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز  با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

ب-۵) ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد


 تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

مدیر