صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۲.۶۲)% (۲.۱۶۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۵.۸)% (۵.۳۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱۳.۴۳۷)% (۱۲.۷۲۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱۵.۹۶۶)% (۱۳.۳۴۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۹.۹۸۱)% (۸.۲۴۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۲.۶۲ (۲.۲۵۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۷۶۱۱.۳۵ %۴۸۶۲.۸۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۱۶۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%