صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ (۰.۲۰۷)% %۰.۴۸۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۴.۸۲ %۵.۲۰۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۳.۷۵۷ %۳.۷۳۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۱۲.۰۳۸ %۱۲.۹۸۵
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۱۰.۶۹۴ %۳.۷۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۱۷۸۷۰.۸۴ %۹۱۹۳.۲۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۴۸ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۵۵)% (۱۰.۱۶)%