صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۰.۵۵۷ (۰.۱۵۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۱.۳۲۲ (۰.۱۱۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۰.۹۸۹ (۳.۷۶۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۱۸.۹۷۸ %۹.۲۴۴
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۲۰.۵۲۴ %۶.۱۷۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۳۸.۰۷۷ %۱۹.۹۵۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ %۱۱۰۵۶.۲۱ %۶۲۱۸.۴۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۴۸ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۰۶)% (۹.۵۵)%