صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
قوانین و مقررات

به نام خدا

 

·         راهنمای سرمایه‌گذار جهت ثبت نام در صندوق آسمان یکم:

۱.         ثبت نام در سامانه سجام و تکمیل احراز هویت

۲.        ثبت نام در سایت صندوق آسمان یکم

۳.       دریافت شناسه کاربری و رمز عبور

 

·         راهنمای سرمایه‌گذار جهت صدور واحد صندوق آسمان یکم:

۱.         ورود به سایت صندوق آسمان یکم با شناسه کاربری و رمز

۲.        پرداخت وجه جهت صدور واحد

      * پرداخت از طریق فیش بانکی:

در صورتی که واریز وجه از طریق فیش بانکی انجام شود و وجه واریزی همان روز به حساب صندوق نشسته باشد و همچنین ثبت مشخصات فیش واریزی در همان روز توسط سرمایه گذار صورت پذیرد، صدور به نرخ روز کاری پس از دریافت وجه در صندوق محاسبه می‌شود. بنابراین کلیه سفارشات ثبت شده از طریق فیش بانکی، دو روز کاری بعد از ثبت سفارش در کاردکس سرمایه‌گذار قابل مشاهده خواهد بود. گفتنی است که روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه (به جز تعطیلات رسمی) می‌باشد.

   * پرداخت از طریق درگاه اینترنتی:

حال در صورتی که واریز وجه از طریق درگاه اینترنتی صورت پذیرد، ۱ روز کاری بیشتر از ثبت آن با استفاده از فیش بانکی زمان می‌برد.

۳.       ثبت در سیستم و قرار گرفتن در روند تایید

**توضیحات**

*قیمت خریدی که در زمان پرداخت مشاهده می‌شود تخمینی بوده و جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران در زمان خرید، بابت یک واحد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

*امکان صدور واحد در ۲۴ ساعت از شبانه روز برای سرمایه‌گذار فراهم گردیده است.

*این نکته نیز حائز اهمیت است که سرمایه‌گذار جهت واریز وجه به حساب صندوق به دلیل قوانین پولشویی، می‌بایست مبلغ مورد نظر را از حساب شخصی خود واریز نماید. در غیر این صورت مبلغ واریزی به حساب واریزکننده عودت می‌شود.

*این صندوق مشمول جریمه فروش است؛ لذا در زمان خرید به حداقل دوره نگهداشت واحدهای سرمایه‌گذاری جهت معاف بودن از این جریمه توجه شود.

 

·         راهنمای سرمایه‌گذار جهت ابطال واحد صندوق آسمان یکم:

۱.         ورود به سایت صندوق

۲.        تعیین تعداد واحد درخواستی جهت ابطال

۳.       ثبت در سیستم و قرار گرفتن در روند تایید

**توضیحات**

ثبت و تایید درخواست فروش در این صندوق 3 روز کاری زمان می‌برد. روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه (به جز تعطیلات رسمی) است.

وجه درخواست فروش سرمایه‌گذار طبق مهلت قانونی مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر طی ۷ روز کاری پرداخت می‌گردد.

نرخ جریمه متغیر بر کلیه درخواست‌های فروش این صندوق به شرح زیر است:

 

۱-  ۲.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

۲- ۲%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز  با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

۳- ۱.۵%  از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ  صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

۴- ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز  با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

۵- ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد

 تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

 

*امیدنامه و اساسنامه صندوق در پرتال صندوق موجود می باشد.