صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1401/04/05ساعت 12
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1401/04/05ساعت 12
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست