صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ 1401/03/21 ساعت 15:00
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ 1401/03/21 ساعت 15:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست