صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مورخ 96/08/29 مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت
منبع -
مقدمه صورتجلسه مورخ 96/08/29 مجمع صندوق آسمان یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست