صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مینی بر تغییرات اساسنامه
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مینی بر تغییرات اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست