صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 98/04/02
منبع -
مقدمه
متن خبر

صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 98/04/02

پیوست
مشاهده پیوست