صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04
متن خبر

جهت دریافتآگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04 اینجا کلیک کنید.

پیوست