صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 98/10/11مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق آسمان یکم مورخ 98/10/11مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست