صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 99/03/24 ساعت 13
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 99/03/24 ساعت 13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست