صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24 ساعت 14
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24 ساعت 14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست