صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/11 ساعت 16
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/11 ساعت 16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست