صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آسمان یکم 1401/11/17 1,122,873 1,115,621 1,115,621 0 181 4,348,245 450 3,428,868 919,449 1,025,756,578,979
2 آسمان یکم 1401/11/16 1,116,895 1,109,441 1,109,441 0 0 4,348,064 0 3,428,418 919,718 1,020,372,735,292
3 آسمان یکم 1401/11/15 1,130,148 1,122,605 1,122,605 0 0 4,348,064 0 3,428,418 919,718 1,032,480,213,046
4 آسمان یکم 1401/11/14 1,130,206 1,122,663 1,122,663 0 0 4,348,064 0 3,428,418 919,718 1,032,533,484,402
5 آسمان یکم 1401/11/13 1,130,161 1,122,618 1,122,618 0 259 4,348,064 142 3,428,418 919,718 1,032,492,349,058
6 آسمان یکم 1401/11/12 1,131,025 1,123,482 1,123,482 0 333 4,347,805 1,764 3,428,276 919,601 1,033,154,998,887
7 آسمان یکم 1401/11/11 1,123,442 1,115,851 1,115,851 0 5,163 4,347,472 8,578 3,426,512 921,032 1,027,734,170,003
8 آسمان یکم 1401/11/10 1,108,094 1,101,062 1,101,062 0 498 4,342,309 1,221 3,417,934 924,447 1,017,873,533,859
9 آسمان یکم 1401/11/09 1,104,361 1,097,074 1,097,074 0 174 4,341,811 3,577 3,416,713 925,170 1,014,980,024,833
10 آسمان یکم 1401/11/08 1,144,686 1,137,171 1,137,171 0 0 4,341,637 0 3,413,136 928,573 1,055,946,717,292
11 آسمان یکم 1401/11/07 1,150,005 1,142,444 1,142,444 0 0 4,341,637 0 3,413,136 928,573 1,060,842,549,313
12 آسمان یکم 1401/11/06 1,150,059 1,142,498 1,142,498 0 1,710 4,341,637 1,538 3,413,136 928,573 1,060,892,858,030
13 آسمان یکم 1401/11/05 1,149,918 1,142,356 1,142,356 0 864 4,339,927 434 3,411,598 928,401 1,060,564,119,146
14 آسمان یکم 1401/11/04 1,173,144 1,165,429 1,165,429 0 1,438 4,339,063 1,515 3,411,164 927,971 1,081,484,336,645
15 آسمان یکم 1401/11/03 1,179,429 1,171,664 1,171,664 0 1,741 4,337,625 1,037 3,409,649 928,048 1,087,360,174,698
16 آسمان یکم 1401/11/02 1,167,106 1,159,763 1,159,763 0 1,712 4,335,884 38 3,408,612 927,344 1,075,499,133,388
17 آسمان یکم 1401/11/01 1,185,172 1,177,844 1,177,844 0 0 4,334,172 0 3,408,574 925,670 1,090,295,234,740
18 آسمان یکم 1401/10/30 1,205,195 1,197,670 1,197,670 0 0 4,334,172 0 3,408,574 925,670 1,108,647,556,105
19 آسمان یکم 1401/10/29 1,205,160 1,197,635 1,197,635 0 861 4,334,172 6,538 3,408,574 925,670 1,108,615,165,927
20 آسمان یکم 1401/10/28 1,205,709 1,198,230 1,198,230 0 1,965 4,333,311 830 3,402,036 931,347 1,115,967,853,381