صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۲۱ ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۴ ۰
۳۴۲۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۵ ۰
۳۴۲۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۶ ۰
۳۴۲۴ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰.۲۶ ۰.۶ ۱۵۳.۷۱ ۷۸۳.۸۱
۳۴۲۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۰.۲۸ ۰.۶۵ ۱۷۴.۶۱ ۹۵۹.۷
۳۴۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ (۰.۰۹) (۰.۸۶) (۲۷.۷۶) (۹۵.۷۸)
۳۴۲۷ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ (۰.۲۷) ۱.۲۲ (۶۲.۳۴) ۸,۴۰۸.۷۸
۳۴۲۸ ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۵ ۰
۳۴۲۹ ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ ۰.۰۲ (۰.۷) ۹.۰۵ (۹۲.۳۵)
۳۴۳۰ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ ۰.۰۲ ۱.۰۹ ۹.۰۲ ۵,۰۷۱.۷۶
۳۴۳۱ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ ۰.۰۲ ۱.۳۱ ۹.۰۶ ۱۱,۵۹۴
۳۴۳۲ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ ۰.۰۲ ۱.۳۱ ۹.۰۲ ۱۱,۶۲۲.۳۶
۳۴۳۳ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۳۳ ۹.۰۲ ۲۳۱.۶۶
۳۴۳۴ ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۳ ۰
۳۴۳۵ ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۳ ۰
۳۴۳۶ ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۹ ۰
۳۴۳۷ ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۹ ۰
۳۴۳۸ ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۹ ۰
۳۴۳۹ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ۰.۰۲ ۰.۲۵ ۹ ۱۵۲.۶۱
۳۴۴۰ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰.۰۲ ۰.۲۶ ۸.۹۶ ۱۵۶.۲۴