صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۱.۰۹ ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۰.۲۹) (۰.۷۴) (۶۵.۱) (۹۳.۴۴)
۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۷) (۴۸.۸۴)
۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱.۱۸ ۱.۴۶ ۷,۱۰۲.۷ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۳.۰۵ ۱۴۷.۷۷
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۷۱) (۱.۹۳) (۹۹.۸۱) (۹۹.۹۲)
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۹ ۰
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۷.۴ ۷۵.۹۸
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۲۸) (۰.۵۴) (۶۴.۶۱) (۸۶.۳۴)
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۶۹) (۱.۸۲) (۹۹.۸) (۹۹.۸۸)
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۳ ۱۴۷.۶۴ ۱۲۹.۰۳
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۰.۸۳) (۱.۱۸) (۹۵.۲۱) (۹۸.۷)
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۷ ۰
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۸۱۸.۴۸ ۸۱۴.۵۸
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰.۶۲ ۰.۹۳ ۸۶۳.۸۳ ۲,۸۰۱.۳۴
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۱۱۶.۵۶ ۱۴۳.۱۱
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ (۰.۷) (۰.۶۸) (۹۲.۴۴) (۹۱.۶۳)