صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰ ۰ ۰.۷۲ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱.۷۲ ۱.۲۹ ۵۰,۵۷۶.۱۹ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (۰.۴۳) (۰.۲۶) (۷۹.۰۳) (۶۰.۹۹)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۱ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲.۳۵ ۲.۱۲ ۴۷۹,۲۸۵.۵۶ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱.۷۲ ۱.۴۴ ۴۹,۷۵۳.۸ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱.۳ ۱.۰۸ ۱۱,۰۴۳.۱۲ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۱,۵۵۷.۲۱ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (۰.۴۲) ۰.۱۲ (۷۸.۷۶) ۵۶.۳۲
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۱۶ ۲.۲۱ ۲۴۵,۹۲۲.۳۳ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۸۹ ۱.۳۱ ۲,۳۹۸.۵۱ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۰.۱۵) (۰.۱۷) (۴۲.۱۴) (۴۶.۸۲)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۳۵ ۰.۶۵ ۲۵۷.۵۹ ۹۵۳.۳۱
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱.۹۸ ۲.۶۶ ۱۲۸,۳۹۹.۰۸ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰