صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۳۸) (۰.۰۹) (۷۴.۸۳) (۲۹.۱۳)
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲.۷۹ ۲.۸۷ ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۴۶) (۱.۵) (۹۹.۵۴) (۹۹.۶)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۱۳) (۲.۶۶) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۶۹.۶۹ ۶۰.۲۴
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۲۲) (۰.۷۱) (۵۴.۹۴) (۹۲.۶)
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۴۴) (۱.۴۹) (۹۹.۵) (۹۹.۵۹)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۴۲ ۰.۲۴ ۳۶۴.۰۴ ۱۴۲.۷۵
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۳۳۷.۸۹ ۶۱۳.۶۹
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۴۱ ۰.۲۲ ۳۳۸.۳۶ ۱۲۰.۹۸
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲.۳۲ ۲.۵۴ ۴۲۸,۳۰۷.۳۶ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۱,۵۸۴.۸۸ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۴۹.۶۲ ۲۰.۱