صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۸ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۰۲ ۰.۱۲ ۷.۶۱ ۵۵.۶۷
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۸) (۰.۶۴) (۹۴.۷۴) (۹۰.۳۴)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۳۹ ۰.۹۲ ۳۰۸.۰۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۲۱) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ ۰.۹۸ ۰
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۰۳) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۷۳ ۰.۶۵ ۱,۳۱۰.۸ ۹۵۸.۳۶
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۸۵) (۰.۶۴) (۹۵.۵۴) (۹۰.۳۸)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۴۸ ۰.۴۴ ۴۶۷.۴۷ ۳۹۶.۷۱
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۲ ۰.۱۲ ۱۰۷.۴ ۵۶.۶۹
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۲۹) (۰.۰۳) (۶۵.۴۵) (۱۱.۷۴)
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۰۸ ۱.۴۸ ۴,۹۱۷.۹۴ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۵۴ ۱.۱۴ ۲۶,۲۶۶.۴۲ ۶,۲۱۰.۱۴
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۹۶) (۰.۸۸) (۹۷.۰۸) (۹۶.۰۴)